فایل های دسته بندی تولیدی - صفحه 1

موسیقی درمانی و کاهش هورمون های استرس زا و تأثیر موسیقی بر کاهش افسردگی

نوع فایل: word قابل ویرایش 70 صفحه چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر موسیقی بر کاهش افسردگی دانشجویان رشته ی باغباني ورودی 87 همچنین تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش هورمون های استرس زا که در این پژوهش از دو گروه مستقل استفاده شد که جامعه مورد نظر دانشجویان رشته باغبانی ورودی 87 بدون تفکیک جنسیت بودند ک

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقايسه هيپوكندری در بين دانشجويان متاهل و مجرد

نوع فایل: word قابل ویرایش 50 صفحه مقدمه: در اختلال هيپوكندريا فرد نگران سلامت خود و ابتلاء به اختلالات بدي فرضي است كه عمده شكايت اين افراد در رابطه با بيماريهاي بدي است و شكاياتي كه به الگوي مرضي منطقي محدود نمي شود مثلاً ممكن است از نوعي ناراحتي و درد غير عادي در ناحيه معده و سينه و سر و دستگاه

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی اثر مشاركت ورزشی برفشار روانی (استرس) دانش آموزان

نوع فایل: word قابل ویرایش 20 صفحه چکیده: هدف از تحقيق حاضر بررسي اثر مشاركت ورزشي بر فشار رواني دانش آموزان پسر فوتباليست 18-14 ساله بوده است. منظور از فشارهاي رواني مجموعه واكنش هاي غيراختصاصي ارگانيسم در مقابله و مواجهه با هر عاملي كه مي بايد با آن رودرو شود، كه در كنترل فشار رواني عوامل متعددي

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل