فایل های دسته بندی پایه هفتم - صفحه 1

دانلود پاورپوینت فصل اول علوم تجربی پایه هفتم: تجربه و تفکر

دانلود پاورپوینت فصل اول علوم تجربی پایه هفتم: تجربه و تفکر نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید 14 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را ب

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی پایه هفتم: اندازه گیری در علوم و ابزار های آن

دانلود پاورپوینت فصل دوم علوم تجربی پایه هفتم: اندازه گیری در علوم و ابزار های آن نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 22 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سع

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم: اتم ها، الفبای مواد

دانلود پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی پایه هفتم: اتم ها، الفبای مواد نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 20 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مط

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی پایه هفتم: موادّ پیرامون ما

دانلود پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی پایه هفتم: موادّ پیرامون ما نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 20 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی پایه هفتم: از معدن تا خانه

دانلود پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی پایه هفتم: از معدن تا خانه نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 19 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی پایه هفتم: سفر آب روی زمین

دانلود پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی پایه هفتم: سفر آب روی زمین نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 30 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه هفتم: سفر آب درون زمین

دانلود پاورپوینت فصل هفتم علوم تجربی پایه هفتم: سفر آب درون زمین نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 19 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم: انرژی و تبدیل های آن

دانلود پاورپوینت فصل هشتم علوم تجربی پایه هفتم: انرژی و تبدیل های آن نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 18 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی پایه هفتم: منابع انرژی

دانلود پاورپوینت فصل نهم علوم تجربی پایه هفتم: منابع انرژی نوع فایل : پاورپوینت تعداد اسلاید : 29 این پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرایش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد اسلاید ذکر شده تهیه و تنظیم شده است. با بکارگیری نمودار ها ، تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی شده یادگیری مطالب را

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی